• Wat doe je bij een rode kaart?

  Wat te doen bij een rode kaart?
  Het komt gelukkig niet vaak voor bij SVM maar als het gebeurt is het handig om te weten wat er moet gebeuren.

  Meteen melden bij SVM!
  Rode kaarten die gegeven worden aan leden van SVM moeten dezelfde dag door de teamleider en/of speler aan de scheidsrechterscommissie worden doorgegeven via scheidsrechtercommissie@svmmaartensdijk.nl.

  Een rode kaart (dus niet een rode kaart na 2 gele) = volgende wedstrijd niet spelen!
  Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitie- of bekerwedstrijd een directe rode kaart heeft gekregen, mag de eerstvolgende wedstrijd van zijn eigen team niet spelen, tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende competitie- of bekerwedstrijd heeft gespeeld. De speler mag dan ook niet met andere teams meedoen.

  Check even of de rode kaart is geregistreerd op het wedstrijdformulier
  Het komt wel eens voor dat een scheidsrechter na afloop van de wedstrijd besluit de rode kaart niet te registeren op het wedstrijdformulier. Of dat is gebeurd, kan je navragen bij de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd of checken bij de uitslag in de voetbal app.

  Straf wordt opgelegd door de KNVB
  Een geregistreerde rode kaart wordt bij de KNVB voorgelegd aan de tuchtcommissie. Die bepaalt de straf en geeft de straf door aan SVM.

  Een rode kaart kost geld
  Voor senioren is dat € 28,20 en voor de jeugd is dat € 16,00. Hier komen nog administratiekosten bovenop. Deze kosten zijn voor degene die de rode kaart ontvangt en worden niet door de vereniging betaald. De KNVB brengt deze kosten bij SVM in rekening en de penningmeester van SVM brengt deze bij de betreffende persoon in rekening. Bij het niet op tijd betalen van deze boete kan een speelverbod opgelegd worden.

  Verzoek om een rapportformulier in te vullen.
  Het kan voorkomen dat de KNVB om een verklaring vraagt van speler, teamleider of tegenspelers. Daarvoor zijn verschillende formulieren (van betrokkene, eventuele tegenspeler, besturen van verenigingen, of anderen.

  Als de KNVB om een verklaring vraagt, moet u een rapportformulier invullen over het gebeuren waarvoor een rode kaart is gegeven. Als dat nodig is, krijgt u bericht van de scheidsrechterscommissie van SVM. Zij helpen ook met het invullen van het rapportformulier als dat nodig is.

  De rapportformulieren moeten tijdig bij de scheidsrechterscommissie worden ingeleverd. Zij zorgen dat de rapporten op tijd bij de KNVB komen.

  Scheidsrechterscommissie
  Meer informatie kan je vragen bij Michel Huigen: via scheidsrechtercommissie@svmmaartensdijk.nl