• Bij SVM vinden we een veilige omgeving voor iedereen heel belangrijk, en in het bijzonder voor onze jeugd. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt, en vinden wij het belangrijk om dit gedrag binnen onze club te voorkomen. Met ingang van seizoen 2020/`21 heeft de KNVB een VOG verplicht gesteld voor alle KNVB-officials in het amateurvoetbal. Deze is gratis voor verenigingen. ”Zo kunnen we gezamenlijk nog beter zorgen voor een veilige en prettige voetbalomgeving voor iedereen”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee wij een sociaal veilige omgeving voor onze leden wil kunnen blijven bieden. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen of andere zaken een daaraan gerelateerde functie binnen de club kan uitoefenen.

  Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers, coaches en bestuursleden te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als vereniging uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten. 

  Om die reden heeft SVM ook voor jou als vrijwilliger een VOG aangevraagd.

  Hoe werkt dit dan? Om de aanvraag te versimpelen heeft SVM de aanvraag al deels ingevuld. Enkele dagen na onze aanvraag, krijg je een mail van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld en als die gevolgd wordt, kan je de betreffende VOG zelf aanvullen en digitaal verzenden, je dient daarvoor wel te beschikken over een DigID.

  Binnen enkele weken na het indienen van de aanvraag, krijg je de VOG thuisgestuurd. Jij overhandigt ons het originele, gewaarmerkte document.

  Zijn er persoonlijke redenen om niet aan het bovenstaande verzoek willen/kunnen meewerken, dan willen we je vragen hierover contact op te nemen met de voorzitter van de vereniging (voorzitter@svmmaartensdijk.nl) of de secretaris (secretaris@svmmaartensdijk.nl). Zij zullen hier natuurlijk uiterst vertrouwelijk mee om gaan.

  Voor andere vragen kan je contactop nemen met de VOG-administratie op vog@svmmaartensdijk.nl

  Voor de volledige procedure klik je hier.