• SVM beschikt over een groot aantal gediplomeerde trainers.

  Trainer SVM1 (selectie): Kevin Ligtermoet
  Senioren en Jeugd: Marco Willemse.

  Daarnaast zijn er nog een aantal trainers die een opleiding hebben gehad voor de leeftijdscategorie waarin ze trainen.

  ... En werken we nauw samen met vrijwilligers (ouders, stagiaires, oudere jeugdleden) die zich opgeven voor het leiderschap of trainerschap van een jeugdteams.

   

  In de loop van het voetbalseizoen 2020 -2021 worden alle trainers en leiders gevraagd om een VOG aan te leveren, uiteraard op kosten van SVM.

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving in dit specifieke geval bij SVM als trainer/leider van de jeugd.

   

 • Nieuwe trainer of Leider?

  Klik hier om een informatie-flyer te downloaden.

  Klik hier voor een overzicht van alle trainers/leiders per team met contactgegevens voor het seizoen 2020-2021.