• SVM tijdens Corona - Vraag & Antwoord

  6 apr 2020
 • Heel Nederland is momenteel in de ban van de coronacrisis. Het raakt ons privé, zakelijk & in ons voetbal; op 31 maart heeft de KNVB nl. besloten dat het voetbalseizoen niet meer wordt hervat. Dit raakt SVM niet alleen sportief maar ook financieel.

  We hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld die bij jullie kunnen leven. We hebben hiervoor de veelgestelde vragenlijst van NOC NSF en de KNVB geraadpleegd. Bij nieuwe informatie zullen we de vragen en antwoorden hier aanvullen.

  1. De competities zijn dit voetbalseizoen weer herstart met genomen maatregelen:

  • Binnen en buiten mag er uitsluitend drank genuttigd worden als je een zitplaats hebt. Wij hebben binnen 34 zitplaatsen en buiten 36 zitplaatsen gerealiseerd.
  • Wordt dit aantal overschreden dan zal dit betekenen dat je gevraagd wordt om plaats te maken voor een wachtende.
  • Het is niet toegestaan tafels, stoelen en barkrukken te verplaatsen.
  • Er is 1 ingang naar de kantine, via de bekende toegangsdeur.
  • Er is 1 uitgang en die is via de deur van squash.
  • De looproutes zijn door middel van pijlen aangebracht en hieraan dient men zich te houden.
  • Er staat belijning op de vloer bij de bar die voor 1,5 meter afstand staat.
  • Bij de bar zijn spatschermen aangebracht voor veiligheid van het barpersoneel en jezelf.
  • Je dient jouw lege glaswerk zelf naar de bar te brengen. Het barpersoneel zal dit niet ophalen, voor jou en hun veiligheid.  Mocht het barpersoneel door het glaswerk heen zijn, dan zullen zij niet meer uitschenken.
  • Wij zouden graag de uitclubs welkom heten in onze kantine, maar helaas lukt dit niet vanwege alle maatregelen. De uitclubs zullen hierover aangeschreven voorafgaand van de wedstrijden.
  • De radio zal zacht staan zodat er niet te hard geschreeuwd moet worden om elkaar te kunnen verstaan. Ook is zingen in de kantine verboden.

  2. Heeft de situatie impact op het seizoen 2020-2021?

  • Effect van het besluit van de KNVB is dat het 1ste en 2de team (en alle andere teams)  weer in dezelfde klasse spelen. Onze TC heeft gelukkig na de laatste leiders- & trainersbijeenkomst in maart al belangrijke informatie verkregen voor de teamindeling/stafindeling bij senioren en jeugd.

  Financieel effect op de club

  3. Hoe erg wordt SVM financieel geraakt?

  • Het stopzetten van het voetbal en het sluiten van het sportpark heeft ook financiële gevolgen voor SVM. Zo had onze kantine geen inkomsten meer ten tijde van de sluiting. Want ook sportkantines en terrassen vallen buiten de openstellingsregeling voor de horeca.
  • Verschillende evenementen en toernooien zullen voorlopig nog niet plaats vinden, zowel in het clubhuis als op het veld. 

  4. Op welke gebieden worden kosten bespaard?

  • Het bestuur is onmiddellijk aan de gang gegaan om mogelijke kostenbesparingen in beeld te brengen.
  • We maken gebruik van alle ondersteuning die de overheid biedt. Inmiddels zijn hiervoor aanvragen verstuurd.
  • We zijn met de Gemeente De Bilt in gesprek over het kwijtschelden van de veldhuur maar vooralsnog is onduidelijk of we minder hoeven te betalen.
  • De KNVB heeft al wel besloten de maandelijkse afdracht die clubs moeten betalen voor twee maanden stop te zetten.
  • We zetten activiteiten en werkzaamheden stil waar dat mogelijk is en onderzoeken of we sommige betalingen kunnen uitstellen.
  • Uiteraard doen we nu geen nieuwe eenmalige uitgaven.

   5. Hoe zit het met de contributie?

  • De financiële gevolgen die de corona-maatregelen veroorzaken, zullen we met z’n allen moeten dragen; onze club, onze medewerkers, onze partners en onze leden.
  • SVM kan dan ook geen contributie terugbetalen aan haar leden.
  • Als vereniging zijn wij financiële verplichtingen aangegaan voor het hele seizoen, die moeten wij ook nakomen, zelfs als we uitstel krijgen op sommige posten.

  6. Kan ik SVM helpen?

  • Een (heel makkelijk) initiatief is om mee te spelen met de Vriendenloterij voor SVM. Dit kan zowel voor nieuwe als huidige spelers van de Vriendenloterij. De inkomsten voor SVM is ongeveer 75 euro per deelnemer per jaar.  Voor info: sponsorcommissie@svmmaartensdijk.nl.
  • Behoudt de 1,5 m afstand, was je handen.

  Heb je ideeën voor SVM in deze moeilijke periode, wil je helpen of heb je vragen?
  Mail dan naar het bestuur op communicatie@svmmaartensdijk.nl.