• SVM tijdens Corona - Vraag & Antwoord

  28 sep 2020
 • Heel Nederland is momenteel in de ban van de coronacrisis. Het raakt ons privé, zakelijk & in ons voetbal. Tal van regels hebben we opgesteld om verdere besmettingen te voorkomen.

  We hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld die bij jullie kunnen leven. We hebben hiervoor de veelgestelde vragenlijst van NOC NSF en de KNVB geraadpleegd. 

  De site van de KNVB geeft antwoord op al je vragen. 

  Hieronder vind je extra informatie over specifieke SVM zaken:

  LAATSTE UPDATE:

  => Douchen, wc en kantine voor iedereen gesloten, behalve bij vergaderingen (zodra dit weer mag).

  =>Squashen mag niet meer.

  => Trainingen buiten en onderlinge clubwedstrijden tot 27 jaar zijn toegestaan.

  => Trainingen buiten voor senioren in duo's is toegestaan op 1,5 m afstand.

   

   

  HIERONDER INFORMATIE DIE STRAKS BIJ HET OPSTARTEN VAN DE WEDSTRIJDEN GELDT:

  Vervoer naar wedstrijden Als er personen uit verschillende huishoudens in 1 auto zitten, wordt vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje geadviseerd. Vanaf 1 december is dit verplicht.

  Zijn wedstrijden en toernooien  toegestaan?

  Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Maar vanaf 29 september 18 uur mag daar geen publiek meer bij zijn.

  Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als profsportwedstijden?

  Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden.

  Waarom is publiek niet meer toegestaan?

  De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

  Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

  Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte na het sporten voor ook voor jongeren?

  De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

  Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

  Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

  Ik rijd mijn kind (t/m JO19) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

  Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdteams t/m JO19 vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Let op! Het verzamelen van de rijteams moet op het parkeerterrein gebeuren en niet binnen SVM terrein!

  Ik rijd mijn kind (t/m JO19) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

  Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

  Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

  Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

  Hoe erg wordt SVM financieel geraakt?

  Het stopzetten van het voetbal en het sluiten van het sportpark heeft ook financiële gevolgen voor SVM. Zo had onze kantine geen inkomsten meer ten tijde van de sluiting. Want ook sportkantines en terrassen vallen buiten de openstellingsregeling voor de horeca.
  Verschillende evenementen en toernooien zullen voorlopig nog niet plaats vinden, zowel in het clubhuis als op het veld.

  Op welke gebieden worden kosten bespaard?

  Het bestuur is onmiddellijk aan de gang gegaan om mogelijke kostenbesparingen in beeld te brengen.
  We maken gebruik van alle ondersteuning die de overheid biedt. Inmiddels zijn hiervoor aanvragen verstuurd.
  We zijn met de Gemeente De Bilt in gesprek over het kwijtschelden van de veldhuur maar vooralsnog is onduidelijk of we minder hoeven te betalen.
  De KNVB heeft al wel besloten de maandelijkse afdracht die clubs moeten betalen voor twee maanden stop te zetten.
  We zetten activiteiten en werkzaamheden stil waar dat mogelijk is en onderzoeken of we sommige betalingen kunnen uitstellen.
  Uiteraard doen we nu geen nieuwe eenmalige uitgaven.

  Hoe zit het met de contributie?

  De financiële gevolgen die de corona-maatregelen veroorzaken, zullen we met z’n allen moeten dragen; onze club, onze medewerkers, onze partners en onze leden. SVM kan dan ook geen contributie terugbetalen aan haar leden.ls vereniging zijn wij financiële verplichtingen aangegaan voor het hele seizoen, die moeten wij ook nakomen, zelfs als we uitstel krijgen op sommige posten.

  Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

  Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Contactpersoon SVM: Nol van Noort, penningmeester@svmmaartensdijk.nl

  Kan ik SVM helpen?

  Een (heel makkelijk) initiatief is om mee te spelen met de Vriendenloterij voor SVM. Dit kan zowel voor nieuwe als huidige spelers van de Vriendenloterij. De inkomsten voor SVM is ongeveer 75 euro per deelnemer per jaar.  Voor info: sponsorcommissie@svmmaartensdijk.nl.

  Behoudt de 1,5 m afstand, was je handen.

  Heb je ideeën voor SVM in deze moeilijke periode, wil je helpen of heb je vragen?
  Mail dan naar het bestuur op communicatie@svmmaartensdijk.nl.

  Voor meer info zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport