• STATUTEN SVM

    Het afgelopen half jaar zijn we druk bezig geweest met de vereiste wijziging in de statuten omdat deze verouderd waren. We hebben daarbij het model van de KNVB gebruikt. Onze gewijzigde statuten zijn inmiddels door de KNVB goedgekeurd.

    Volgende stap is goedkeuring tijdens de Algemene Ledenvergadering en vastlegging bij de notaris. Zet alvast in jouw agenda 31 okt. (ALV stemming statuten) en 21 nov. (ALV statuten en wisseling voorzitterschap). Voor een algemene goedkeuring van de gewijzigde statuten is de aanwezigheid vereist van 2/3e van de leden. Als deze op 31 okt. niet gehaald wordt, kan er op 21 nov. gestemd worden over de statuten zonder verplicht aantal aanwezigen.

    Klik hier om ze alvast in te zien.

    NB

    De in de statuten genoemde Addendum vind je op https://www.svmmaartensdijk.nl/organigram en https://www.svmmaartensdijk.nl/bestuur&commissies.