• STATUTEN SVM

    Onze statuten zijn geupdate conform het KNVB-model en zijn in november 2023 door onze leden akkoord bevonden. Klik hier voor inzage.