• Vanaf 1 januari 2020 voert SVM het nieuwe roosteren van kantinediensten in. Dit betekent dat teams zelf de verantwoordelijkheid krijgen om in te vullen welke ouder/speler welke kantinedienst gaat draaien. Dit binnen een door de kantinecommissie aangegeven zaterdag. De teamleiders krijgen hiervoor ruim voor 1 januari een schema tot aan het einde seizoen waarin aangegeven staat op welke zaterdag + dienst iemand van het team geleverd moet worden. Het handigste is als binnen het team – om te teamleider te ontlasten – iemand zich aanbiedt om dit te gaan coördineren via de groepsapp met de ouders van zijn/haar team; de zgn. teamkantinecoördinator (tkc).

    De kantinecommissie blijft natuurlijk wel de bezetting monitoren. Als van een team een week voor de dienst nog geen namen bekend zijn dan neemt de kantinecommissie contact op met de teamkantinecoördinator (tkc) van dit team.

    Verder blijven de regels gelden dat iedereen max. 1 kantinedienst van 2,5 uur per voetbalseizoen draait; bij jeugdspelers onder de 18 jaar door de ouder en boven de 18 jaar, door de speler zelf. De afkoopregeling blijft bestaan. Zo ook ontheffing voor (door SVM erkend structureel) vrijwilligerswerk en SVM-sponsoren; en de boete van € 50,- als je tijdens je ingeroosterde kantinedienst niet komt opdagen.

    In juli evalueert het bestuur of dit systeem succesvol genoeg is om mee door te gaan of om toch over te gaan tot het eerdere voorstel tot het inhuren van betaalde krachten met als gevolg een contributieverhoging voor onze leden van € 30,-.

    Heb je nog vragen: Maarten Mooring, hoofd kantinecommissie - kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl