• Leuk dat je bij SVM wil komen voetballen!
  Je kan je aanmelden bij onze ledenadministratie via ledenadministratie@svmmaartensdijk.nl. We zijn bezig om de aanmelding volledig te automatiseren, maar tot die tijd graag aanmelden via het mailadres hierboven.

  Wat gebeurt er na jouw aanmelding?
  Je ontvangt een e-mailbericht waarin staat of er plek voor je is. Voor de jeugd is dat eind mei of eerder. De jaarlijkse (voorlopige)  teamindeling wordt begin juni bekend gemaakt. Jeugdleden kunnen zich vanaf 1 mei aanmelden voor het nieuwe seizoen. Dan mag je alvast meetrainen met een team en kunnen wij je speelniveau bepalen voor de definitieve teamindeling. Eerdere aanmeldingen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden. Wanneer er geen plek voor je is, ontvang je van SVM een e-mailbericht. Je inschrijving via de website wordt zes maanden bewaard, zodat we je kunnen benaderen op het moment dat er in de loop van het seizoen toch nog een plek vrij komt. Als je niet wilt dat je inschrijvingsformulier bewaard wordt, kan je dat aangeven op het formulier. SVM houdt geen wachtlijst bij. Is er dit seizoen geen plek voor je dan moet je je voor het volgend seizoen opnieuw via deze site aanmelden.

  Voor onze kabouters gelden er afwijkende regels zie https://www.svmmaartensdijk.nl/onze-kabouters/

  Let op: Een lidmaatschap bij SVM betekent dat jij of je ouders bereid zijn om een vrijwilligerstaak te vervullen daar voor zullen wij jou en/of jouw ouders benaderen.

  Overschrijven naar SVM?
  Wil je overschrijven van een andere voetbalclub naar SVM, meld je dan aan via ledenadministratie@svmmaartensdijk.nl.
  Vergeet niet je af te melden bij je oude vereniging, spullen in te leveren die van de club zijn, eventuele contributieachterstand en boetes te betalen. Als je dat niet doet kan je overschrijving geblokkeerd worden. Overschrijving gaat digitaal. Je hoeft geen overschrijvingsformulier in te vullen.

  Meer informatie?
  Kijk voor de volgende onderwerpen in deze links:

  Voor vragen over aanmelding kan je mailen naar ledenadministratie@svmmaartensdijk.nl.

  SVM verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SVM en de aangesloten organisaties, waar wij persoonsgegevens vastleggen. Ga hiervoor naar de privacy-policy

 • Aanmeldingsformulier