• SEIZOEN 2021-2022 

  OP VRIJDAGAVOND 20.00 UUR - DOOR CORONA LOCKDOWN UITGESTELD!

  Er wordt gespeeld voor de SVM-klaverjas-wisseltrofee, maar vooral ook voor de gezelligheid; dus iedereen is welkom.
  De kosten zijn ca. 3,50E per avond, er is ook een loterij van 0,25E per lot.
  Voor aan- of afmelden kan je bellen 0346-212366 of  06-51832063    


  SPELREGELS:

  1. Er wordt gespeeld volgens het "Amsterdams-systeem".

  2. Alle vier gelijken van 7 t/m Aas geven 100 roem.

  3. Een tegen pit wordt berekend als pit; [162+100 roem]

  4. Er worden 3 bomen van 16x geven gespeeld.

  5. Bij geschillen beslist de wedstrijdcommissie.

  6. Er worden 17 avonden gespeeld waarvan de 12 hoogste geteld worden. De eindavond telt niet mee.

  7. Bij verhindering kan je iemand anders vragen of als je betaalt, krijg je het gemiddelde aantal punten van die avond.