• Kantinedienst

  Vrijwilligers kantine
  Geen enkele sportclub of vereniging kan zonder vrijwilligers. Ook SVM kan niet bestaan zonder de enorme  inzet en hulp van vrijwilligers! Wij hopen dat wij ook dit seizoen weer op alle seniorleden en ouders van de jeugdleden, kunnen rekenen als het gaat om de kantinediensten.

  Regels kantinediensten 2019-2020

  • Ieder spelend SVM lid dient minimaal 1 verplichte kantinedienst per seizoen te draaien.
  • Voor leden onder de 18 jaar geldt dat de ouder deze taak op zich neemt.
  • Een kantinedienst bij SVM bestaat uit 1 bar- of keukendienst van 2½ uur.
  • Het afkopen van een kantinedienst is dit jaar vastgesteld op 30 euro. Indien je beslist dat je geen kantinedienst wilt of kunt invullen mail dit dan naar onderstaand mailadres en maak deze afkoopsom dan voor 1 oktober 2019 over op Rabobank nummer NL64 RABO 0308340078, onder vermelding van afkoop kantinedienst en de naam van het spelend lid/ouder.
  • Sponsors en leden die ander, door SVM erkend vrijwilligerswerk* doen zijn niet verplicht om de  jaarlijkse kantinedienst te draaien.
  • In de keuken naast de keukendeur hangt een aanwezigheidslijst. Als je de kantinedienst hebt gedraaid vragen wij je deze lijst te paraferen. Op deze manier controleert SVM of je de kantinedienst hebt gedraaid.
  • Kom je tijdens je ingeroosterde kantinedienst niet opdagen, dan krijg je een boete van 50 euro opgelegd, die binnen 30 dagen dient te worden betaald.
  • Correspondentie over kantinedienst/rooster is mogelijk via email naar kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl 
  • Wanneer door een afgelasting je kantinedienst vervalt, word je door ons benaderd voor een nieuwe afspraak. Bij een tweede afgelasting komt je dienst voor het seizoen te vervallen.

  *Vrijwillligerstaken die vrijstelling geven van de kantinedienst:

  • coach
  • trainer
  • coördinator
  • sponsor (onder contract van meerdere jaren)
  • commissiedienst
  • vaste scheidsrechter (die om de week voor de club fluit)
  • vaste vrijwilliger (onderhoud, organisatie, keuken, wekelijkse vlagger etc.)

  Ben je vaste vrijwilliger zoals hierboven genoemd dan is het belangrijk dat je dit bij de ledenadministratie opgeeft. Dan ontvang je een KNVB-lidmaatschapsnr. zodat je in de voetbalapp en KNVB-wedstrijdapp kan. De ledenadministratie informeert de Technische Commissie (TC) over jouw rol; en de TC informeert de Kantinecommissie (KC) zodat de KC hier rekening mee houdt bij het inplannen van de bardiensten.

  DUS: Ben je nu toch per ongeluk ingedeeld voor een bardienst, neem dan direct contact op met de KC via kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl.

 • Rooster Kantinedienst
 • Iedere week staan er vrijwilligers (ouders van onze jeugd of leden) achter de bar in de kantine. De kantinediensten worden vanuit de kantinecommissie per team ingeroosterd, de daadwerkelijk invulling zal onderling binnen het team verdeeld moeten gaan worden.
  Tip is hiervoor de groepsapp van het team te gebruiken of een nieuwe groepsapp te maken voor alleen de ouders.
  Als tweede is het een idee iemand binnen het team de diensten te laten verdelen (zoals bij de reeds bestaande planningen van de waszak en het rij-schema).

  Onderstaand rooster loopt tot het einde van seizoen 2019-2020. De verdeling is zoveel mogelijk evenredig gemaakt en getracht is per shift twee leden (of ouders van) van hetzelfde team samen de desbetreffende dienst te laten draaien. De kantinecommissie zal vooraf een herinnering naar het betreffende team uit laten gaan.

  Verzoek is wel zodra binnen het team bekend is wie de dienst gaat draaien dit door te geven aan de kantinecommissie (kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl).

        Sport Vereniging Maartensdijk
         
  Datum 08:15-10:45 uur   10:30-13:00 uur
  18-jan-20 JO 12-2   Berg en Bos
    JO 12-2   Berg en Bos
         
  25-jan-20 JO 19-1   JO 7-1
    JO 19-1   JO 7-1
         
  1-feb-20 JO 17-1   JO 12-1
    JO 17-1   JO 12-1
         
  8-feb-20 JO 17-1   JO 8-2V
    JO 17-1   JO 7-1
         
  15-feb-20 JO 19-1   JO 12-2
    JO 19-1   JO 12-1
         
  22-feb-20 SVM-2   Berg en Bos
  (onder voorbehoud=voorjaarsvakantie) SVM-3   45 +
         
  29-feb-20 SVM-5   JO 8-2V
    SVM-5   JO 8-2V
         
  7-mrt-20 SVM-5   JO 8-1
    SVM-1   JO 8-1
         
  14-mrt-20 SVM-4   JO 8-3
    SVM-4   JO 8-3
         
  21-mrt-20 SVM-5   JO 8-1
    SVM-5   JO 8-3
         
  28-mrt-20 SVM-4   JO 17-1
    SVM-4   JO 16-1
         
  4-apr-20 SVM-2   JO 15-1
    SVM-2   JO 15-1
         
  11-apr-20 SVM-2   JO 10-1
  (onder voorbehoud=pasen) SVM-2   JO 10-1
         
  18-apr-20 SVM-1   JO 16-1
    SVM-1   JO 16-1
         
  25-apr-20 SVM-5   JO 13-1
    SVM-5   JO 13-1
         
  2-mei-20 SVM-4   JO 15-1
    SVM-4   JO 15-1
         
  9-mei-20 SVM-3   JO 19-1
    SVM-3   JO 10-1
         
  16-mei-20 SVM-2   JO 10-1
    SVM-2   JO 9-1
         
  23-mei-20 SVM-1   JO 16-1
    SVM-1   JO 16-1
         
  30-mei-20 SVM-5   JO 13-1
    SVM-5   JO 13-1
         
  6-jun-20 SVM-4   JO 9-1
    SVM-4   JO 9-1
         
  13-jun-20 SVM-3   JO 15-1
    SVM-3   JO 15-1
         
  20-jun-20 SVM-2   JO 17-1
    SVM-2   45 +
         
  27-jun-20 SVM-1   JO 13-1
    SVM-1   JO 13-1

   

   

   

 • Vanaf 1 januari 2020 voert SVM het nieuwe roosteren van kantinediensten in. Dit betekent dat teams zelf de verantwoordelijkheid krijgen om in te vullen welke ouder/speler welke kantinedienst gaat draaien. Dit binnen een door de kantinecommissie aangegeven zaterdag. De teamleiders krijgen hiervoor ruim voor 1 januari een schema tot aan het einde seizoen waarin aangegeven staat op welke zaterdag + dienst iemand van het team geleverd moet worden. Het handigste is als binnen het team – om te teamleider te ontlasten – iemand zich aanbiedt om dit te gaan coördineren via de groepsapp met de ouders van zijn/haar team; de zgn. teamkantinecoördinator (tkc).

  De kantinecommissie blijft natuurlijk wel de bezetting monitoren. Als van een team een week voor de dienst nog geen namen bekend zijn dan neemt de kantinecommissie contact op met de teamkantinecoördinator (tkc) van dit team.

  Verder blijven de regels gelden dat iedereen max. 1 kantinedienst van 2,5 uur per voetbalseizoen draait; bij jeugdspelers onder de 18 jaar door de ouder en boven de 18 jaar, door de speler zelf. De afkoopregeling blijft bestaan. Zo ook ontheffing voor (door SVM erkend structureel) vrijwilligerswerk en SVM-sponsoren; en de boete van € 50,- als je tijdens je ingeroosterde kantinedienst niet komt opdagen.

  In juli evalueert het bestuur of dit systeem succesvol genoeg is om mee door te gaan of om toch over te gaan tot het eerdere voorstel tot het inhuren van betaalde krachten met als gevolg een contributieverhoging voor onze leden van € 30,-.

  Heb je nog vragen: Maarten Mooring, hoofd kantinecommissie - kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl