• Rooster Kantinedienst

  ROOSTER!!

  Elke zaterdagochtend wordt onze kantine van 8.00 uur tot 13.00 uur bemand door vrijwilligers,18+leden en ouders van jeugdleden. Er zijn 2 shifts tw. 08.00 - 10.30 u en 10.30 u - 13.00 u.

  Zie hier het kantinerooster per team. Per teambeurt draaien twee leden (of ouders van) samen de dienst. De teamleider bepaalt de invulling via de groepsapp van het team/ouders jeugdleden. 

  De kantinecommissie zorgt vooraf voor een herinnering naar het betreffende team. Per replymail kan je opgeven welke 2 teamleden de dienst gaan draaien.

  kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl

   

   

 • Kantinedienst

  Vrijwilligers kantine
  Geen enkele sportclub of vereniging kan zonder vrijwilligers. Ook SVM kan niet bestaan zonder de enorme  inzet en hulp van vrijwilligers! Wij hopen dat wij ook dit seizoen weer op alle seniorleden en ouders van de jeugdleden, kunnen rekenen als het gaat om de kantinediensten.

  Regels kantinediensten 

  • Ieder spelend SVM lid dient minimaal 1 verplichte kantinedienst per seizoen te draaien.
  • Voor leden onder de 18 jaar geldt dat de ouder deze taak op zich neemt.
  • De teamleider organiseert de invulling van zijn/haar team (2 personen per shift).
  • Een kantinedienst bij SVM bestaat uit 1 bar- of keukendienst van 2½ uur.
  • Het afkopen van een kantinedienst is dit jaar vastgesteld op 30 euro. Als je geen kantinedienst wilt of kunt invullen, mail dit dan naar onderstaand mailadres en maak deze afkoopsom dan voor 1 oktober over op Rabobank nummer NL64 RABO 0308340078, onder vermelding van afkoop kantinedienst en de naam van het spelend lid/ouder.
  • Sponsors en leden die ander, door SVM erkend vrijwilligerswerk* doen zijn niet verplicht om de  jaarlijkse kantinedienst te draaien.
  • In de keuken naast de keukendeur hangt een aanwezigheidslijst. Als je de kantinedienst hebt gedraaid vragen wij je deze lijst te paraferen. Op deze manier controleert SVM of je de kantinedienst hebt gedraaid.
  • Kom je tijdens je ingeroosterde kantinedienst niet opdagen, dan krijg je een boete van 50 euro opgelegd, die binnen 30 dagen dient te worden betaald.
  • Correspondentie over kantinedienst/rooster is mogelijk via email naar kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl (Maarten Mooring).

  De volgende vrijwilligers krijgen vrijstelling van kantinedienst omdat ze staan ingeschreven via onze ledenadministratie als:

  • coach
  • trainer
  • coördinator
  • sponsor (onder contract van meerdere jaren)
  • commissielid
  • vaste scheidsrechter (die om de week voor de club fluit)
  • vaste vrijwilliger (onderhoud, organisatie, keuken, wekelijkse vlagger etc.)

  Ben je vaste vrijwilliger zoals hierboven genoemd, dan is het belangrijk dat je dit bij de ledenadministratie opgeeft. Dan ontvang je een KNVB-lidmaatschapsnr. zodat je in de voetbalapp en KNVB-wedstrijdapp kan. De ledenadministratie informeert de Technische Commissie (TC) over jouw rol; en de TC informeert de Kantinecommissie (KC) zodat de KC hier rekening mee houdt bij het inplannen van de bardiensten.