• Huishoudelijk Reglement VIP-Ruimte

   

  1. Met de verantwoordelijke dient vooraf afgesproken te worden op welk tijdstip de zaal beschikbaar is en wanneer deze uiterlijk weer ontruimd moet zijn.
  2. Tijdens openingstijden van de kantine kan de sleutel afgehaald worden bij degene die kantinedienst heeft of in de bestuurskamer. Buiten de openingstijden dient afgesproken te worden wanneer en bij wie de sleutel opgehaald en ingeleverd wordt.
  3. De verantwoordelijke heeft enkel toegang tot de VIP-ruimte gedurende de periode, opgenomen in de agenda.Wanneer men gebruik wenst te maken van apparatuur dient dit vooraf gemeld te worden, zodat dit verzorgt/ aangesloten kan worden en het apparatuur tijdig aanwezig is.
  4. Het is niet toegestaan om te roken in de VIP-ruimteHet is verboden om met voetbalschoenen de VIP-ruimte te betreden.
  5. Het is niet toegestaan om zonder toestemming te lunchen/dineren in de VIP-ruimte. (Het nuttigen van brood is wel toegestaan)Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen in de VIP-ruimte of drinken uit de koelkast te nuttigen.
  6. Het is niet toegestaan om kaarsen te gebruiken/branden vanwege de brandveiligheid en eventuele schades die veroorzaakt kunnen worden.
  7. De VIP-ruimte dient opgeruimd en netjes achter gelaten te worden. (zoals men het heeft aangetroffen dient men het ook achter te laten). Hiervoor zijn schoonmaakartikelen en een stofzuiger aanwezig.Bij beschadiging, vernieling of abnormale bevuiling van de ruimte, inclusief het beschikbare materiaal zal de huurder er op aan gesproken worden en dient deze ervoor te zorgen dat de ruimte alsnog in goede conditie wordt opgeleverd en eventuele schade wordt hersteld of betaald.
  8. Bij het verlaten van de ruimte moet extra aandacht besteed worden aan:
  • Het terugdraaien van de radiator op stand 2 (winter) of stand 0 (zomer)
  • Het uit doen van alle lichten.
  • Het ordelijk achterlaten van de ruimte
  • Het uitzetten van alle apparaten.
      9. SVM is niet aansprakelijk voor diefstal wanneer er eigendommen achter gelaten worden in de VIP-ruimte.
   
   10.  Voor het gebruik van AV-middelen schakel je ons A-team in (Ronald en Coen de Valk) via A-team@svmmaartensdijk.nl