• Huishoudelijk reglement (gedragsregels)

    Het bestuur van SVM wil eraan bijdragen dat de leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

    SVM wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, vrijwilligers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. SVM is en wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening voetballen. Dit vraagt om duidelijke en eenduidig te interpreteren gedragsregels.

    Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels volgen sancties. Voor iedereen die ons sportcomplex bezoekt zijn de algemene gedragsregels opgesteld (leden, vrijwilligers en bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers en vrijwilligers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

    Het bestuur van SVM wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden goed laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SVM een vereniging is om trots op te zijn.

    Klik hier voor het volledige huishoudelijk reglement (gedragsregels).