• Zomerreces: Trainen alleen op woensdagavond op het kunstgras

  • Vertrouwenspersoon

    SVM heeft een vertrouwenspersoon t.w. Mirjam Valkenburg, sociaal werker bij Mens De Bilt. Mirjam is bereikbaar via m.valkenburg@mensdebilt.nl of via  06-30714483. 
    De vertrouwenspersoon kan benaderd worden in het geval van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten of geweld.