• Automatische incasso voor alle leden

    17 apr 2020
  • Om de administratiekosten te drukken, wordt de contributie vanaf volgend voetbalseizoen bij al onze leden automatisch geïncasseerd. Bij een groot deel van onze leden gebeurt dit al.

    De leden bij wie dit nog niet gebeurt, hebben 16 april een mail ontvangen. In deze mail wordt gevraagd om toestemming en gegevens voor automatische incasso. Daarbij kan gekozen worden uit 1 of 2x per jaar automatisch betalen.

    I.v.m. de verwerking van de gegevens vragen wij je om uiterlijk 15 mei te reageren. Heb je geen mail ontvangen en betaal je nog niet d.m.v. automatische incasso? Mail dan naar penningmeester@svmmaartensdijk.nl.