• Omdat wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) veel liever live houden dan online, is besloten de geplande ALV van 13 dec. a.s. uit te stellen naar januari / februari. Dit is afhankelijk van de verruiming van de coronabeperkingen. We houden jullie op de hoogte!