• Tijdens de ALV van SVM op 21 nov. jl. is er uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van het vaste barpersoneel Henk en Rina van Kooi. Na 15 jarenlange trouwe dienst hebben zij besloten het moment van vertrek van voorzitter Frans van der Tol te gebruiken om zelf ook te stoppen en het barstokje over te dragen aan de jongere garde. Frans overhandigde hen een mooi aandenk-bord plus een waardebon om wat leuks van te doen.

    Henk & Rina we gaan jullie missen!