• Wat houdt De Derde Helft in?

  Het Nationaal ouderenfonds is in 2019 een project gestart met als doel om 55 plussers meer te laten bewegen en sociale activiteiten te bevorderen.Hiervoor zijn landelijk sportaccommodaties bereid gevonden om dit te realiseren. In Maartensdijk is dit project gestart bij onze club op 22 september 2020.

  De Derde Helft in Maartensdijk is een samenwerking tussen voetbalvereniging SVM, stichting Mens de Bilt, korfbalvereniging Tweemaal Zes en Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens en van der Meijden. Iedereen vanaf 55 jaar is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en mee te doen met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers zoals bord- en kaartspelen, darten, Jeu de boules, walking football, korfbal, tennis, badminton, yoga, mindfulness en ook diverse workshops.

  Onze gezellige sportkantine is ontmoetingsplaats voor ouderen uit Maartensdijk en omgeving, waar zij anderen ontmoeten en niet alleen deelnemer maar ook organisator van activiteiten kunnen zijn. Hoewel de activiteiten plaats gaan vinden in en buiten  de sportkantine, hoeven de activiteiten juist niet sportief van aard te zijn. Van puzzelmiddag tot literatuuractiviteiten en van Oud-Hollandse spellen tot stijldansen, alles is mogelijk.

  Elke dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur met de mogelijkheid om te lunchen. Uiteraard alles coronaproof.

  In verband met de corona-maatregelen graag vooraf aanmelden als je komt.

  De Derde helft zoekt hiervoor begeleiders en een ouderencommissie.

  Wij zoeken mensen, die het leuk vinden om ons als begeleider te komen helpen bij een van deze activiteiten.

  Vind je het leuk om:

  1. Deel te nemen aan de ouderencommissie

  2. Een van de spel en/of sportactiviteiten te begeleiden?

  3. Wil je ons helpen achter de bar?

  Contactpersoon: Gerda Vloedgraven lid werkgroep ouderencommissie De Derde Helft bij SVM: 3ehelft@svmmmaartensdijk.nl | 06-28695669.

  Heropening na corona lockdowns
  Op dinsdag 6 juli jl. vond in de kantine van voetbalvereniging SVM in Maartensdijk de herstart plaats van  het project De Derde Helft, nadat op 29 september 2020 direct na de eerste bijeenkomst op dezelfde dag door coronamaatregelen de sportkantine van SVM werd gesloten.

  De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij met als doel om van de sportkantine een gezellige ontmoetingsplaats te maken voor 55-plussers .Niet alleen voor sport en spel maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. 

  De Derde Helft in Maartensdijk werkt samen met voetbalvereniging SVM en Stichting Mens De Bilt. De opzet is dat iedereen - maar met name ouderen - elkaar elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur vrijblijvend kunnen ontmoeten en meedoen met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers. Bord- en kaartspelen, darten, Jeu de boules, sjoelen ,dynamic tennis, gezond bewegen, walking football,  badminton, yoga zijn hier voorbeelden van. Er kwamen 14  belangstellenden  op de herstart van het project af.

  Na een welkomstwoord door Gerda Vloedgraven, voorzitter ouderencommissie van de derde helft, werd er een warming up gedaan, begeleid door de buurtsportcoach van Mens. Daarna konden de deelnemers een keuze maken uit verschillende activiteiten. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt.

  U bent iedere dinsdag van harte welkom in de kantine van SVM van 10.00 – 12.30 u.